3D


Barel Drawing

Hesablanmasının nəticələri
Konteyner həcmi 0.2262 m3 və ya 226.1947 l
Maye miqdarı 0.1414 m3 və ya 141.3717 l
Pulsuz həcmi 0.0848 m3 və ya 84.823 l

Bottom sahəsi 0.2827 m2
Lateral sahəsi 1.508 m2
Barel ümumi sahəsi 2.0735 m2
© www.zhitov.ru