Yan və ön görünüşü

Dam ölçüsü


Ərazi istixanalar: 11.25 m2
Istixana həcmi: 21.38 m3
Perimetr: 14 m

Cam ümumi sahəsi: 36.36 m2
Dam sahəsi: 13.36 m2 (2 x 6.68)
Yan divarları sahəsi: 13.5 m2 (2 x 6.75)
Ərazi fasadları: 9.5 m2 (2 x 4.75)

Çərçivəsində materialların Length: 122.12 m
© www.zhitov.ru