tấm gắn Scheme
Sửa chu vi 48 thanh
Vít bắt trên máy bay 21 thanh
Chốt trên một tờ Tổng cộng 69 thanh
Diện tích của một tờ đơn 3 m2
Diện tích 100 m2
Số tờ 33.3 thanh
Tổng số ốc vít 2298 thanh
© www.zhitov.ru