Vẽ ảnh hưởng đến quỹ

Nền tảng bài

Phần trên của cột 0.038 m3
Số lượng căn cứ 0.025 m3
Tổng số bài viết 0.063 m3

Khoảng cách giữa các bài viết theo chiều ngang 1450 mm
Khoảng cách giữa các trụ cột là theo chiều dọc 1433 mm
Một số nền tảng cực 20 thanh

Khối lượng cụ thể của các bài viết 1.257 m3
Khối lượng bê tông grillage 0.606 m3
Tổng khối lượng bê tông 1.863 m3

Chiều dài của đồ đạc trong một bài 4.2 m
Số lượng thép cực 84 m
Chiều dài của tăng cường trong rostverke 84 m
Tổng chiều dài của thép cây 168 m

Tổng trọng lượng của các van 149.08 kg

Chi phí xây dựng cho nền tảng

Số lượng yêu cầu của bao xi măng / 50 kg: 13.04. (hoặc 652.05 kg)
Giá xi măng 2608.2

cát 1630.13 kg
Chi phí của cát 489.04

đá dăm 2347.38 kg
Chi phí của sỏi 938.95

Phòng phụ kiện 2981.6

Tổng số: 7017.79
© www.zhitov.ru