Các bản vẽ tổng cầu thang


sân khấu


Kích thước của bước

Kích thước của các bộ phận chuỗi

Khuyến nghị
Phù hợp với tiện nghi công thức
Đủ độ sâu của bước
Thuận tiện cầu thang độ nghiêng 39.8°
Thoải mái thang

Dữ liệu ban đầu
Chiều cao của cầu thang 2500 mm
Chiều dài của cầu thang theo kích thướt 3000 mm
Chiều rộng bản thang 900 mm
Số bậc 13
Chiều dày của các bước 50 mm
Chiều rộng Mặt bậc 50 mm
Độ dày của một bowstring 60 mm

Số lượng tài liệu cho một chuỗi 5390 mm
Độ dốc cầu thang 39.8°

Kích thước của bước
Chiều dầy cổ bậc 192 mm
Độ sâu bước 281 mm
Chiều cao của khoảng sáng 142 mm
Diện tích tất cả các cấp 3.285 m2
© www.zhitov.ru