Xem trước và bên

Kích thước của mái nhà


Diện tích nhà kính: 11.25 m2
Số hiệu ứng nhà kính: 21.38 m3
Chu vi: 14 m

Thủy tinh tất cả khu vực: 36.36 m2
Diện tích mái nhà: 13.36 m2 (2 x 6.68)
Bề mặt của bức tường bên: 13.5 m2 (2 x 6.75)
Facades vuông: 9.5 m2 (2 x 4.75)

Chiều dài của vật liệu khung: 122.12 m
© www.zhitov.ru