Ang haba ng trintsera: 6 m
Ang lugar ng trintsera: 3.6 metro kuwadrado
dami ng ang lagyan ng trintsera: 3.6 kubiko metro

Kapaki-pakinabang dami: 2.88 kubiko metro
halaga ng libis: 0.72 kubiko metro

Gastos
Ang gastos ng paghuhukay ng trintsera: 1800
Ang gastos ng pag-alis ng lupa: 720

Total: 2520
© www.zhitov.ru