แผ่นยึดโครงการ
แก้ไขปริมณฑล 48 ชิ้น
ยึดบนเครื่องบิน 21 ชิ้น
รัดในหนึ่งแผ่น รวมทั้งหมด 69 ชิ้น
พื้นที่ของแผ่นเดียว 3 m2
เนื้อที่ 100 m2
จำนวนแผ่น 33.3 ชิ้น
รัดรวม 2298 ชิ้น
© www.zhitov.ru