มุมมองด้านหน้า และด้านข้าง

ขนาดหลังคาและผนัง

ที่ตั้งของโรงเรือน: 11.25 m2
จำนวนเรือนกระจก: 22.86 m3
ในขอบเขต: 14 m

พื้นที่หลังคา: 17.67 m2
พื้นผิวของผนังด้านข้าง: 9.45 m2 (2 x 4.725)
ดิ่งสแควร์: 10.16 m2 (2 x 5.08)
พื้นที่รวมแก้ว: 37.28 m2

ความยาวของส่วนโค้ง: 6027 mm (6 ชิ้น)

ความยาวรวมของวัสดุเฟรม: 77.96 m
© www.zhitov.ru