โครงร่างโดยประมาณของการเรียงซ้อนของย้อนหญ้า

ขนาดที่จอด: 120 ตารางเมตร
โรสแควร์: 0.8 ตารางเมตร
เพียงแค่ต้องการ: 158 ม้วน
น้ำหนักรวมของเครื่อง: 3160 กิโลหนึ่ง
ต้นทุนของสนามหญ้า: 31600
ค่าของงาน: 63200
© www.zhitov.ru