Rekommendationer
Matcha formel faciliteter
Tillräckligt djup av steg
Bekväm trappa lutning 39.8°
Bekväm trappa

sidovy


framifrån


Stegschema


ovanifrån


ritning vagnstycke


dragningsstegInledande uppgifter
Höjden på trappan 2500 mm
Trapphusets plana längd 3000 mm
Antal steg 13
Planstegens tjocklek 50 mm
Planstegens överhäng 50 mm

trapp stringers
längd kosoura 3873 mm
Vinkeln på trappan 39.8°

Steg storlek
Steghöjd 192 mm
Stegdjup 281 mm
Höjden av stammar 142 mm
© www.zhitov.ru