Општи облик

Рафтерс

Бројачи

Струтс


Величина артикла
Детаљ 1. 6000 мм - 1 ком.
Детаљ 2. 3195 мм - 2 ком.
Детаљ 3. 994 мм - 1 ком.
Детаљ 4. 681 мм - 2 ком.
Детаљ 5. 349 мм - 2 ком.
Детаљ 6. 1053 мм - 2 ком.
Детаљ 7. 876 мм - 2 ком.
Детаљ 8. 487 мм - 2 ком.

Старудија
Укупна дужина 20273 мм (20.27 м)
Обим прерада 0.101 м3
© www.zhitov.ru