Дужина рова: 6 м
Површина рову: 3.6 квадрата
обим рова: 3.6 кубних метара

Корисна запремина: 2.88 кубних метара
износ падини: 0.72 кубних метара

Трошкови
Трошкови копа ров: 1800
Трошкови уклањања земљишта: 720

Укупно: 2520
© www.zhitov.ru