Gjatësia e kanalit: 6 m
Zona e kanalit: 3.6 metra katrorë
Vëllimi i kanalit: 3.6 metra kub

Vëllimi i dobishëm: 2.88 metra kub
Shuma e shpat: 0.72 metra kub

Kostot
Kostoja e gërmuar një gropë: 1800
Kostoja e largimit të tokës: 720

Total: 2520
© www.zhitov.ru