Gjatësia e shufrës filetuar: 205 mm
Distanca në mes të qendrave të vrimave në pllakën e: 60 mm
© www.zhitov.ru