Celkové rozmery schodov


pohľad spreduVeľkosť kroku

Veľkosť sláčikových partov


pohľad zhora


fázy

Odporúčania
Zadanie spĺňa kritériá pre výpočet podľa vzorca pre pohodlné schodisko
Dostatočná hĺbka stupnice
Pohodlné schodisko sklon 36.2°
Komfortné schodisko

Počiatočné dáta
Výška schodov 2500 mm
Dĺžka schodiska 3000 mm
Šírka schodiska 900 mm
Počet schodov 12 + Detské ihrisko
Hrúbka stupnice 50 mm
Vysunutie stupnice 50 mm

Uhla po schodoch 36.2°

Veľkosť kroku
Výška schodu 192 mm
Dľžka schodnice 313 mm
Výška schodnice 142 mm

Oblasť všetky úrovne 3.375 m2
Oblasť hmotnej úrovni 0.855 m2

Počet kovovým profilom
Tetiva 11199 mm
Detské ihrisko 3440 mm
Celkom 14639 mm
© www.zhitov.ru