Celkové rozmery schodov


Veľkosť kroku


fázy

Stringer


Úrovne podpory


Odporúčania
Zadanie spĺňa kritériá pre výpočet podľa vzorca pre pohodlné schodisko
Dostatočná hĺbka stupnice
Pohodlné schodisko sklon 39.8°
Komfortné schodisko

Počiatočné dáta
Výška schodov 2500 mm
Dĺžka schodiska 3000 mm
Šírka schodiska 900 mm
Počet schodov 13
Hrúbka stupnice 50 mm
Vysunutie stupnice 50 mm

Dĺžka pozdĺžnik 3812 mm
Vzdialenosť od začiatku reťazca až do prvej podpore zhora 56 mm
Krok upevnenia podporuje 293 mm
Množstvo materiálu pre podporuje jeden reťazec 2240 mm
Uhla po schodoch 39.8°

Veľkosť kroku
Výška schodu 192 mm
Dľžka schodnice 281 mm
Výška schodnice 142 mm
Oblasť všetky úrovne 3.285 m2
© www.zhitov.ru