د ظرفیت پلانونه

په محاسبه پايلې
د لوښی حجم 5.76 متر3 او یا 5760 ليتره
د مایع اندازه 3.6 متر3 او یا 3600 ليتره
د ازاد حجم 2.16 متر3 او یا 2160 ليتره

د ښکته سيمه 3.6 متر2
د جانبي سطحه 12.16 متر2
د سیمې ټول ظرفیت 19.36 متر2
© www.zhitov.ru