د spiral staircase جنرال رسم


د spiral staircase جنرال رسم

لومړني ارقام
فشاري 2700 mm
د زینو او قطر 2000 mm
داخلي قطر 100 mm
د پړاوونو شمېر 11
د زينې د تناوب د زاويه 450°
د ګامونه ضخامت 50 mm
د ګامونو ارتفاع 245 mm
زاويه ګام 40.9°
پړاو اوږدوالي 950 mm

اضافي اندازو ګامونه
د پړاو عرض 699 mm
د workpiece پړاو د عرض 746 mm
© www.zhitov.ru