Total زينه دیاګرام


ګامونه


ډډې ګامونه

د تار برخو ابعادو

سپارښتنې
وکتل فورمول آسانتیاوو په
پړاو ژوره کافي
د پله په ارامۍ زيات تمايل زاويه 39.8°
اسانه ګامونه

لومړني ارقام
زينه قد 2500 mm
په پلان د stairwell اوږدوالي 3000 mm
د زینو او عرض 900 mm
د پړاوونو شمېر 13
د ګامونه ضخامت 50 mm
ګامونه protrusion 50 mm
د bowstring ضخامت 60 mm

د یو تار د موادو اندازه 5390 mm
د زينې د زيات تمايل زاويه 39.8°

ډډې ګامونه
د ګامونو ارتفاع 192 mm
د ګامونه ژوره 281 mm
د riser قد 142 mm
د ټولو سطحو په سيمه کې 3.285 متر2
© www.zhitov.ru