Antall og kostnaden av materialer for å lage 5 kubikkmeter betong
Sekker av sement på 50 kilo

Det nødvendige antall poser av sement 30 (1500 kg)
Kostnaden for sement 6000

sand 3750 kg
Kostnaden for sand 1125

pukk 5400 kg
Kostnaden for grus 2160

Total: 9285
© www.zhitov.ru