सामान्य दृश्य

छत

काउंटरों

Struts


आइटम आकार
विस्तार 1. 6000 मिमी - 1 पीसी।
विस्तार 2. 3195 मिमी - 2 पीसी।
विस्तार 3. 994 मिमी - 1 पीसी।
विस्तार 4. 681 मिमी - 2 पीसी।
विस्तार 5. 349 मिमी - 2 पीसी।
विस्तार 6. 1053 मिमी - 2 पीसी।
विस्तार 7. 876 मिमी - 2 पीसी।
विस्तार 8. 487 मिमी - 2 पीसी।

काठ
कुल लम्बाई 20273 मिमी (20.27 m)
काठ को मात्रा 0.101 m3
© www.zhitov.ru