पर्खाल को पूर्ण क्षेत्र 29.15 m2
खिडकियों को आकार 0.96 m2 (1 मोहरे)
क्षेत्र दरवाजे 1.52 m2 (1 मोहरे)
ढोका र Windows को दृश्य मा पर्खालहरु को क्षेत्र 26.67 m2
परिधि 11 m

एक रोल को क्षेत्र 5 m2
यो ब्लेड को लम्बाइ 2.8 m
एक रोल मा धेरै ब्लेड 3 मोहरे
प्रत्येक रोल देखि अवशेषहरु 1.6 m
जाले संख्या मा 2.8 m ~18 मोहरे

वालपेपर को यो गर्नुपर्छ रोल केवल 6 मोहरे
रहलपहल 3.33 m2 वा 0.67 रोल

© www.zhitov.ru