क्षमता आकर्षित

गणना को परिणाम
कन्टेनर को खण्ड 5.76 m3 वा 5760 लिटर
तरल को राशि 3.6 m3 वा 3600 लिटर
फ्री मात्रा 2.16 m3 वा 2160 लिटर

तल क्षेत्र 3.6 m2
पार्श्व सतह क्षेत्र 12.16 m2
कन्टेनर को कुल क्षेत्र 19.36 m2
© www.zhitov.ru