24 m2
7200 (lm)
1200 (lm)


6 पीसी। मा 12 = 72
वा
6 पीसी। मा 30 = 180
वा
6 पीसी। मा 120 = 720
© www.zhitov.ru