कक्ष आयामहरू
कोठा को क्षेत्र 24 m2
आवश्यक कोठा रोशनी 7200 लुमेन (lm)
एक लैंप को चमकदार प्रवाह 1200 लुमेन (lm)

पावर फिक्स्चर
लाइट बल्बहरू 6 पीसी। मा 12 वाट = 72 वाट
वा
फ्लोरोसेंट लैंप 6 पीसी। मा 30 वाट = 180 वाट
वा
लैंप गरपसंद 6 पीसी। मा 120 वाट = 720 वाट
© www.zhitov.ru