पूल आकार - शीर्ष पहा

पूल आकार - दृश्य

पूल आकार - समोर दृश्य

पाणी नदीचे खोरे पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ: 8 मीटर2
जलतरण पाणी खंड: 9.6 मीटर3
एक बाजू क्षेत्र: 6.21 मीटर2
आतील पृष्ठभाग क्षेत्र: 28.4 मीटर2
उत्खनन खंड: 19.05 मीटर3
काँक्रीट खंड: 8.09 मीटर3
© www.zhitov.ru