एकूण रेखाचित्र शिडी


समोर दृश्यशीर्ष पहा


परिमाणे पावले


स्ट्रिंग

समर्थन पातळी


पदवी

शिफारसी
हे सूत्र सुविधा परस्पर
खोली पातळी पुरेशी आहे,
शिडी सुलभ कोन 36.2°
सोपे पायऱ्या

आरंभिक डेटा
शिडी उंची 2500 मि.मी.
योजना stairwell लांबी 3000 मि.मी.
पायऱ्या रुंदी 900 मि.मी.
पावले संख्या 12 + क्षेत्र
पावले जाडी 50 मि.मी.
प्रोजेक्शन पावले 50 मि.मी.

वरच्या घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई पायर्या लांबी 2676 मि.मी.
कमी घरबांधणीमध्ये वापरण्यात येणारी लांब आडवी तुळई पायर्या लांबी 1116 मि.मी.
पहिल्या समर्थन पर्यंत स्ट्रिंग सुरूवातीस पासून अंतर वरून 54 मि.मी.
चरण आधार करीता समर्थन पुरवितो 325 मि.मी.
शिडी कोन 36.2°

परिमाणे पावले
पावले उंची 192 मि.मी.
खोली पावले 313 मि.मी.
जिन्याच्या पायरीचा उभा पृष्ठभाग उंची 142 मि.मी.

क्षेत्र सर्व स्तरांवर 3.375 मीटर2
साहित्य प्लॅटफॉर्म क्षेत्र 1.665 मीटर2

मेटल प्रोफाइल संख्या
Bowstring 7585 मि.मी.
समर्थन 3847 मि.मी.
क्षेत्र 5200 मि.मी.
अतिरिक्त संलग्नक 720 मि.मी.
फक्त 17353 मि.मी.
© www.zhitov.ru