Схем бэхэлгээний хуудас
периметр засварлах нь 48 ширхэг
хавтгай дээр бэхэлгээний 21 ширхэг
Нэг хуудсан дээр хавчаар Зөвхөн 69 ширхэг
Нэг хуудас талбай 3 м2
Газар 100 м2
хуудас тоо 33.3 ширхэг
Нийт хавчаар 2298 ширхэг
© www.zhitov.ru