Нийт зураг шат


үе шат


Layermass

Мөр хэсэгт хэмжээ

Зөвлөмж
Энэ томъёо нь тохь тухтай харгалзана
хангалттай үе гүн
Шатаар тохиромжтой өнцөг 39.8°
Хялбар алхам

Эхний мэдээлэл
шат өндөр 2500 мм-ийн
төлөвлөгөөнд stairwell урт нь 3000 мм-ийн
шатаар өргөн 900 мм-ийн
Үе шат тоо 13
алхмуудын зузаан нь 50 мм-ийн
хэтийн алхмууд 50 мм-ийн
мөр зузаан 60 мм-ийн

Нэг мөр материалуудыг хэмжээ 5390 мм-ийн
шат налуугийн өнцөг 39.8°

Layermass
Алхам өндөр 192 мм-ийн
Дэвслэх гүн 281 мм-ийн
ус өргөх өндөр 142 мм-ийн
Газар бүх түвшинд 3.285 м2
© www.zhitov.ru