Вол област 96 м2
Површина на прозорецот и отварање на вратата не се вклучени.
Обем на материјали од ѕидовите 14.4 м3© www.zhitov.ru