Шемата на врска

Должината на патеката: 6 м
Ширината на патеката: 1 м
Од областа на песна: 6 м2
Подрачјето на една плочка: 0.16 м2
Број на плочки: 38 парчиња
Том podsypku: 1.2 м3

На трошоците за работа: 2400© www.zhitov.ru