Шематски колонообразен база

основа купови

Обемот на врвот на колоната 0.038 м3
Обемот на база 0.025 м3
Вкупниот волумен на колоната 0.063 м3

Растојанието меѓу столбовите хоризонтално 1450 мм
Растојанието помеѓу вертикална колона 1433 мм
Бројот на Фондацијата столбови 20 парчиња

Обемот на бетонски столбови 1.257 м3
Обемот на бетон за grillage 0.606 м3
Вкупниот волумен на конкретни 1.863 м3

Должината на арматурата во колона 4.2 м
Износот на арматурата во колони 84 м
Должината на засилување во grillage 84 м
Вкупната должина на арматурата 168 м

Вкупната тежина на засилување 149.08 килограми

Цената на градежни материјали за основање

Потребниот број на вреќи од цемент за 50 килограми: 13.04. (или 652.05 килограми)
Цената на цемент 2608.2

песок 1630.13 килограми
Цената на песок 489.04

кршен камен 2347.38 килограми
Цената на чакал 938.95

Соба фитинзи 2981.6

Вкупно: 7017.79
© www.zhitov.ru