ລະ​ບົບ​ຂອງ​ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່

ຄວາມ​ຍາວ​ຕິດ​ຕາມ: 6 ຕາ
width ຕິດ​ຕາມ: 1 ຕາ
ຕິດ​ຕາມ​ພື້ນ​ທີ່: 6 m2
ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ຫນຶ່ງ​ດ້ວຍ​ກະ​ເບື້ອງ​ທີ່: 0.16 m2
ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ໂລ້: 38 pcs
ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ຕຽງ: 1.2 m3

ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ: 2400© www.zhitov.ru