ທ້ອງ​ຟ້າ

ຮົ້ວ

ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ລາງ​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້ 104 mm
ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາງ​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້ 44 mm

ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ລາງ​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້

  1. 1400 mm - 2 Pieces.
  2. 1450 mm - 2 Pieces.
  3. 1495 mm - 2 Pieces.
  4. 1536 mm - 2 Pieces.
  5. 1571 mm - 2 Pieces.
  6. 1602 mm - 2 Pieces.
  7. 1628 mm - 2 Pieces.
  8. 1650 mm - 2 Pieces.
  9. 1668 mm - 2 Pieces.
10. 1682 mm - 2 Pieces.
11. 1692 mm - 2 Pieces.
12. 1698 mm - 2 Pieces.
13. 1700 mm - 1 Pieces.
© www.zhitov.ru