Διαστάσεις δωματίου
Περιοχή του δωματίου 24 m2
Απαιτείται φωτισμός δωματίου 7200 τον αυλό (lm)
Φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα 1200 τον αυλό (lm)

Δύναμη των εξαρτημάτων
LED λαμπτήρες 6 Τεμ. σχετικά με 12 watt = 72 watt
ή
Λαμπτήρες φθορισμού 6 Τεμ. σχετικά με 30 watt = 180 watt
ή
Λαμπτήρες πυρακτώσεως 6 Τεμ. σχετικά με 120 watt = 720 watt
© www.zhitov.ru