жалпы көрүнүшү

анын төрт кырдуу устундарын

арабалар

Struts


бөлүктөрүнүн өлчөмдөрү
бөлүк 1. 6000 мм - 1 даана.
бөлүк 2. 3195 мм - 2 даана.
бөлүк 3. 994 мм - 1 даана.
бөлүк 4. 681 мм - 2 даана.
бөлүк 5. 349 мм - 2 даана.
бөлүк 6. 1053 мм - 2 даана.
бөлүк 7. 876 мм - 2 даана.
бөлүк 8. 487 мм - 2 даана.

араланган жыгач
жалпы узундугу 20273 мм (20.27 м)
жыгач көлөмү 0.101 м3




© www.zhitov.ru