жалпы сүрөт

алгачкы маалыматтар
үйдүн туурасы 150 мм
кыр 500 мм
сырткы өлчөмдөр боюнча үйдүн туурасы 6000 мм
кыркасынан башынан чатыры бийиктиги 2000 мм

чатыраш шыбындагы узундугу чейин 3551 мм
кыр узундугу 592 мм
чатыр жана карнизден жалпы узундугу 4143 мм
кесүү бурчу 58°
тактайлары алдында коркунуч алыстыгы түшүп жууду 100 мм
Бул аралыкта бир бурчта өлчөө керек экендигин белгилей кетүү 58° үйдүн алдында© www.zhitov.ru