Жалпы тепкич диаграмма


алдыңкы көрүнүшүөлчөмдөр кадамдар

сап бөлүктөрүнүн өлчөмдөрү


жогорку көрүнүшү


кадамдар

сунуштар
формула ы¾гайлуу экендигин жолугушту
этап тереңдик жетиштүү
тепкичке жайлуу маанай бурч 36.2°
Easy Steps

алгачкы маалыматтар
тепкич бийиктиги 2500 мм
планга кире бериште узундугу 3000 мм
тепкичке туурасы 900 мм
этаптарында саны 12 + сот
кадамдардын туурасы 50 мм
кадамдар дөмпөйүү 50 мм

Шатынын бурчу 36.2°

өлчөмдөр кадамдар
кадамдардын бийиктиги 192 мм
кадамдардын тереңдик 313 мм
сөгүлө бийиктиги 142 мм

бардык аянты 3.375 м2
сайт материалдык аянты 1.665 м2

металл өздүк саны
тарамыш 11199 мм
сот 5240 мм
гана 16439 мм
© www.zhitov.ru