ការបើកបររចនាប័ទ្ម

ប្រវែងបទ: 6 ម៉ែត្រ
ទទឹងនៃបទនេះ: 1 ម៉ែត្រ
តំបន់បទ: 6 ម៉ែត្រ2
តំបន់នៃក្រឡាក្បឿងនេះ: 0.16 ម៉ែត្រ2
ចំនួនក្រឡា: 38 កុំព្យូទ័រ PC
ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការពូក: 1.2 ម៉ែត្រ3

តម្លៃនៃការងារនេះ: 2400© www.zhitov.ru