ផែនការនាវាដាក់

ផែនការប្រិតបត្តិការអាលុយមីញ៉ូមដាក់

តំបន់រាបស្មើ 60 ម៉ែត្រ2
ក្រុមប្រឹក្សាស៊េរីពេញលេញ 39
ចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សា 134 កុំព្យូទ័រ PC ប្រវែង 3 ម៉ែត្រ
ការខ្វះខាតច្រើនជាងអាលុយមីញ៉ូ 228 ម៉ែត្រ
ស្ថានីយដំបូង 30 កុំព្យូទ័រ PC
ស្ថានីយសំខាន់ 1140 កុំព្យូទ័រ PC
ចុងបញ្ចប់ស្ថានីយ 30 កុំព្យូទ័រ PC

គ្រឹះ: បានបញ្ចប់កម្រិតជាន់បេតុងរហូតដល់ទៅ 80 មពីបាត
បន្ទះកៅស៊ូ 100*100*5 មម 380 កុំព្យូទ័រ PC
© www.zhitov.ru