ប្រវែងរបស់មេនេះ: 205 មម
ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌលនៃរន្ធនៅក្នុងចាន: 60 មម
© www.zhitov.ru