მოცულობა მ3: 2.93

ღირებულება თხრიან კარგად: 1450
ღირებულება მოხსნა ნიადაგის: 580

სულ: 2030
© www.zhitov.ru