הנחת דיאגרמה

אורך המסלול: 6 מ '
רוחב מנצח: 1 מ '
שטיחים באזור: 6 m2
אזור של משבצת אחת: 0.16 m2
מספר האריחים: 38 חתיכות
הוספת אמצעי אחסון: 1.2 m3

עלות עבודות: 2400© www.zhitov.ru