שרטוט תכנית מדרגות


מבט מלפניםשלב גודל

מידות מיתרי רובי


מבט מלמעלה


שלב

המלצות
מתקני בנוסחה התאמה
עומק מספיק של צעד
הנטייה מדרגות נוח 36.2°
סולם נוח

נתונים ראשוניים
גובה המדרגות 2500 מ מ
אורכו של מדרגות של התוכנית 3000 מ מ
רוחב של המדרגות 900 מ מ
מספר שלבים 12 + מגרש משחקים לילדים
עובי מדרגה 50 מ מ
מדף צעדים 50 מ מ

הזווית של המדרגות 36.2°

שלב גודל
גובה שלב 192 מ מ
עומק צעדים 313 מ מ
את הגובה של הרצועות 142 מ מ

שטח בכל הרמות 3.375 m2
האזור של פלטפורמת החומר 0.855 m2

מספר פרופיל מתכת
מיתרי רובי 11199 מ מ
מגרש משחקים לילדים 3440 מ מ
סה 14639 מ מ
© www.zhitov.ru