סורגים


מבט מלמעלה


צפה בצד X

צפה בצד Z


קורות בצד X

קורות בצד Z


קורות בצלעות


שטח גג 59.93 m2
אורך המרזבים 25667 מ מ (25.67 m) (7333+5500+7333+5500)
גלגיליות אורך 23367 מ מ (23.37 m) (5842*4)

מידות הקורות
פרטים 1. 5842 מ מ - 1 מחשבים אישיים.
פרטים 2. 5842 מ מ - 1 מחשבים אישיים.
פרטים 3. 5842 מ מ - 1 מחשבים אישיים.
פרטים 4. 5842 מ מ - 1 מחשבים אישיים.
פירוט 5. 4220 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 11. 4220 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 6. 3500 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 12. 3500 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 7. 2780 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 13. 2780 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 8. 2059 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 14. 2059 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 9. 1339 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 15. 1339 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 10. 619 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 16. 619 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 17. 4612 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 21. 4612 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 18. 3515 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 22. 3515 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 19. 2419 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 23. 2419 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 20. 1322 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
פירוט 24. 1322 מ מ - 2 מחשבים אישיים.
האורך הכולל של הקורות 128907 מ מ (128.91 m)
הנפח של עץ לקורות 0.97 m3


ממדים של לוחות lathing
(יחידה X)

כמה 1 7333 מ מ
כמה 2 6834 מ מ
כמה 3 6334 מ מ
כמה 4 5834 מ מ
כמה 5 5334 מ מ
כמה 6 4835 מ מ
כמה 7 4335 מ מ
כמה 8 3835 מ מ
כמה 9 3335 מ מ
כמה 10 2836 מ מ
כמה 11 2336 מ מ
כמה 12 1836 מ מ
כמה 13 1336 מ מ
כמה 14 837 מ מ
כמה 15 337 מ מ

ממדים של לוחות lathing
(יחידה Z)

כמה 1 5500 מ מ
כמה 2 5172 מ מ
כמה 3 4843 מ מ
כמה 4 4515 מ מ
כמה 5 4187 מ מ
כמה 6 3859 מ מ
כמה 7 3530 מ מ
כמה 8 3202 מ מ
כמה 9 2874 מ מ
כמה 10 2545 מ מ
כמה 11 2217 מ מ
כמה 12 1889 מ מ
כמה 13 1561 מ מ
כמה 14 1232 מ מ
כמה 15 904 מ מ
כמה 16 576 מ מ
כמה 17 247 מ מ


האורך הכולל של הלוחות 212757 מ מ (212.76 m)
הנפח של עץ לקרשים 0.53 m3
© www.zhitov.ru