מבט חזית צד

מימדים של הגג

שטח של חממות: 11.25 m2
כמות של החממה: 22.86 m3
היקפית: 14 m

אזור של דפנות הגג ואת הצד: 27.12 m2
חזיתות מרובע: 10.16 m2 (2 x 5.08)
אזור הכולל זכוכית: 37.28 m2

אורך הקשת: 6027 מ מ (6 חתיכות)

האורך הכולל של החומרים מסגרת: 77.96 m
© www.zhitov.ru