حجم ولز: 2.9 متر3

هزینه حفر چاه: 1450
هزینه برداشتن خاک: 580

جمع کل: 2030
© www.zhitov.ru