Μέγεθος παρτίδας 11.25 Άρης ή 1125 m2
Η συνολική περίμετρο του χώρου 135.41 m
Αριθμός πόλων στην άνω πλευρά 9
Αριθμός στηλών στη δεξιά πλευρά 11
Αριθμός πόλων στην κάτω πλευρά 8 (Leg Μήκος 30.41 μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την πύλη - 26.41 m)
Αριθμός πόλων στην αριστερή πλευρά 12
Γωνίες - 4 στήλη
Συνολικές δημοσιεύσεις: 44 (συμπεριλαμβανομένων των στύλων για την πύλη)
Απόσταση μεταξύ των θέσεων:
στην άνω πλευρά 3 m
στη δεξιά πλευρά 2.92 m
στην κάτω πλευρά 3.38 m
στην αριστερή πλευρά 3.08 m

Το κόστος των πόλων 17600

Σύνολο: 17600© www.zhitov.ru