Διαστάσεις της λεκάνης - κάτοψη

Διαστάσεις της λεκάνης - πλάγια όψη

Διαστάσεις της λεκάνης - πρόσοψη

Η επιφάνεια του υδατικού: 8 m2
Ο όγκος του νερού στην πισίνα: 9.6 m3
Περιοχή του upstand: 6.21 m2
Εσωτερικού χώρου της επιφάνειας: 28.4 m2
Ο όγκος της εκσκαφής: 19.05 m3
Όγκος σκυροδέματος: 8.09 m3
© www.zhitov.ru