Κάτοψη


κάτοψη


Οψη πλευράς X

Οψη πλευράς Z


Δοκάρια στην πλευρά X

Δοκάρια στην πλευρά Z


Δοκοί τα πλευρά


Συνολικό εμβαδό στέγης 59.93 m2
Συνολικό Μήκος Μαρκίζας (σε τρεχούμενα μέτρα) 25667 mm (25.67 m) (7333+5500+7333+5500)
Skate μήκος 23367 mm (23.37 m) (5842*4)

Διαστάσεις ξύλινων δοκαριών
Μήκος ξύλινου δοκαριού αρ. 1. 5842 mm - 1 Τεμ.
Μήκος ξύλινου δοκαριού αρ. 2. 5842 mm - 1 Τεμ.
Μήκος ξύλινου δοκαριού αρ. 3. 5842 mm - 1 Τεμ.
Μήκος ξύλινου δοκαριού αρ. 4. 5842 mm - 1 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 5. 4220 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 11. 4220 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 6. 3500 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 12. 3500 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 7. 2780 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 13. 2780 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 8. 2059 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 14. 2059 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 9. 1339 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 15. 1339 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 10. 619 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 16. 619 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 17. 4612 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 21. 4612 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 18. 3515 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 22. 3515 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 19. 2419 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 23. 2419 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 20. 1322 mm - 2 Τεμ.
Μήκος ξύλινων δοκαριών 24. 1322 mm - 2 Τεμ.
Συνολικό μήκος ξύλινων δοκαριών 128907 mm (128.91 m)
Συνολικός όγκος ξυλινων δοκαριών (κυβικά μέτρα) 0.97 m3


Πίνακες μεγεθών κιβώτια
(Κόμμα X)

Ορισµένων 1 7333 mm
Ορισµένων 2 6834 mm
Ορισµένων 3 6334 mm
Ορισµένων 4 5834 mm
Ορισµένων 5 5334 mm
Ορισµένων 6 4835 mm
Ορισµένων 7 4335 mm
Ορισµένων 8 3835 mm
Ορισµένων 9 3335 mm
Ορισµένων 10 2836 mm
Ορισµένων 11 2336 mm
Ορισµένων 12 1836 mm
Ορισµένων 13 1336 mm
Ορισµένων 14 837 mm
Ορισµένων 15 337 mm

Πίνακες μεγεθών κιβώτια
(Κόμμα Z)

Ορισµένων 1 5500 mm
Ορισµένων 2 5172 mm
Ορισµένων 3 4843 mm
Ορισµένων 4 4515 mm
Ορισµένων 5 4187 mm
Ορισµένων 6 3859 mm
Ορισµένων 7 3530 mm
Ορισµένων 8 3202 mm
Ορισµένων 9 2874 mm
Ορισµένων 10 2545 mm
Ορισµένων 11 2217 mm
Ορισµένων 12 1889 mm
Ορισµένων 13 1561 mm
Ορισµένων 14 1232 mm
Ορισµένων 15 904 mm
Ορισµένων 16 576 mm
Ορισµένων 17 247 mm


Το συνολικό μήκος των σανίδων 212757 mm (212.76 m)
Το ποσό της ξυλείας για κιβώτια 0.53 m3
© www.zhitov.ru